2nd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
2nd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
2nd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
2nd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences
2nd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences
2nd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences
2nd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences
2nd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences
2nd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences

Best Paper Awards

En İyi Bildiri Ödülleri

Kongre Ödül Komisyonu tarafından araştırmacıları teşvik etmek için en iyi bildiri ödülleri verilecektir. Kabul edilen tüm bildiriler en iyi bildiri ödülüne aday olarak değerlendirilecektir. En iyi bildiriler; araştırmanın kalitesi (yazım-sunum) ve özgünlük vb. kriterler dikkate alınarak değerlendirilecektir. En iyi bildiri ödülleri, ödül komitesinin değerlendirmesi sonucu ilk üçe giren çalışma sahiplerine verilecektir.

Kongremize destek olan Kartepe Belediyesi tarafından, en iyi araştırmalara dizüstü bilgisayar, tablet vb. ödüllerin verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Nobel bilim ve araştırma merkezi tarafından burs olarak kongreye katılmak üzere başvuran ilk 5 öğrenciden katılım ücreti alınmayacak, sonraki 5 öğrenciden ise %50 katılım ücreti alınmayacaktır.

Best Paper Awards

Best paper awards will be given to promote researchers by the Congress Award Committee. All accepted full papers will be evaluated for the Best Paper Awards. The quality of the research (written-presentation) and originality, etc. criteria will be taken into consideration while determining Best Paper Awards winners. Best Paper Awards will be given to the first three researchers selected by Congress Awards Committee.

Kartepe Municipality, which supports to campaign, will give laptop computer, tablet and etc. as a prize for the best researchers. In addition, the Nobel Science and Research Center will not charge the participation fee for the first 5 students attending the congress and 50% for the next 5 students.

 

Other Conferences