3rd International Congress on Tourism, Economic
and Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY
3rd International Congress on Tourism, Economic and
Business Sciences,
19-21 June 2019, SIVAS / TURKEY

Invitation

Değerli Bilim İnsanları,

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan III.Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences- ICTEBS) 19-21  Haziran 2019 tarihlerinde Sivas’da gerçekleştirilecektir. ICTEBS, Turizm, İşletme ve Ekonomi ile ilgili alanlarda araştırma yapan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilere açıktır.

ICTEBS 2019’un amacı; turizm, işletme ve ekonomi ile ilgili konularda çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek, bilimsel paylaşım ve tartışmalara ortam oluşturmak, akademik çevre ile tanışma ve etkileşimde bulunma olanağı sunmaktır.

Kongremizde sunulan bildiriler Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (www.ictebs.org) özet kitapçığı ve tam metin kitabında basılacak olup, yazarlar tarafından talep edilmesi durumunda, gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra yayın şartlarını sağlayan araştırmalar, “International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences- IJTEBS  dergisinde makale olarak yayınlanabilecektir. Kongremizde Türkçe ve İngilizce sunum yapılabilecektir.

Kongremiz kapsamında Kangal İlçemizde "Sağlık Turizmi" özel oturumu düzenlenecektir. Özel oturum sonrası sedef hastalığı tedavisinde başarısı bilimsel çalışmalarca kanıtlanmış dünyada eşi, benzeri olmayan doktor balıkları ile ünlü Kangal Balıklı Kaplıca ziyaret edilecektir.

Kongremiz ICTEBS 2019; siz değerli bilim insanlarının katkı, destek ve katılımları ile amacına ulaşabilecektir. Sizleri 19-21 Haziran 2019 tarihlerinde Sivas’ta ve “Kangal Balıklı” kaplıcada ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Prof.Dr. İrfan ARIKAN- FH Krems University / AUSTRIA

Prof.Dr. Suavi AHİPAŞAOĞLU-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-TURKEY

Not: Kongre kapsamında bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir ve sunulabilir.

Dear Scientists,

The 3st International Congress on Tourism, Economic and Business Science (ICTEBS) will be held in SİVAS on 19-21 June 2019, which will be organized in cooperation with Sivas Cumhuriyet University-TURKEY and Kocaeli University-TURKEY. ICTEBS is open to academics, researchers and students conducting research in the fields of Tourism, Business and Economics.

The aim of ICTEBS 2019 is to bring academics and researchers working on tourism, business and economics together to create an environment for scientific sharing and discussion, to meet and interact with the academic environment.

The oral presentations and poster abstracts presented at the Congress will be published in English in the abstract book and fulltext proceedings of the International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (www.ictebs.org ), and if requested by the authors, the research will be published as an article in the "International Journal on Tourism, Economic and Business Sciences http://www.antjournals.org/index.php/ijtebs/ " which is after being subjected to necessary scientific evaluations. Turkish and English presentations will be made at the congress.

Within the scope of our congress, a special session will be held in “Kangal Balıklı” Spring, which is famous for doctor fishes whose success is proven by scientific studies in the treatment of psoriasis.

ICTEBS 2019 will be able to reach its purpose through contribution, support and participation of you valuable scientists. We will be honored to see you on 19-21 June 2019 in Sivas and “Kangal Balikli” spring.

Prof.Dr. İrfan ARIKAN- FH Krems University / AUSTRIA

Prof.Dr. Suavi AHİPAŞAOĞLU-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-TURKEY
Other Conferences