3rd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism, Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences
3rd International Congress on
Tourism,Economic and
Business Sciences

Congress Language

Kongre kapsamında bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir ve sunulabilir.

Other Conferences